Ramakrishna Math, Puducherry
Ramakrishna Math, Puducherry
(A Unit of Sri Ramakrishna Math, Chennai)

Holy Mother Jayanti Celebration at 'Sri Ramakrishna Vidyalaya Hr. Sec. School' (Primary Section)

14.12.22 10:40 AM By puducherry

Today (14.12.22), Holy Mother's Jayanthi was observed in our 'Sri Ramakrishna Vidyalaya Hr. Sec. School' (Primary Section) with cultural events by the children.


இன்று (14.12.22), தூய அன்னை ஸ்ரீ சாரதா தேவியின் ஜெயந்தி விழா, நமது ‘ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண வித்யாலயா மேல்நிலைப் பள்ளி’யில் (தொடக்கப் பள்ளி பிரிவில் ) , மாணவர்களின் கலை நிகழ்ச்சிகளுடன்  சிறப்பாகக் கொண்டாடப்பட்டது.


puducherry